Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Bijzondere vakken

Gezinsvak P
De afgelopen jaren kregen wij van seizoenkaarthouders op vak P die niet meer aan de criteria van het gezinsvak voldeden vaak de vraag of zij hun seizoenkaart op vak P konden behouden. Om deze (en andere) supporters tegemoet te komen, heeft Feyenoord besloten om ook supporters die niet aan de criteria voor het gezinsvak voldoen met ingang van het seizoen 2017-2018 de kans te bieden om op vak P plaats te nemen. Dus: voldoe je niet aan de eisen voor het gezinsvak, maar wil je wel graag op vak P blijven of naar vak P verplaatsen, dan is dat mogelijk (mits er capaciteit is). Je profiteert in dat geval niet (meer) van de gezinskorting.

Verlengen op gezinsvak P
Indien jouw huidige groepssamenstelling ook in het seizoen 2017-2018 voldoet aan de eisen van een gezinsvak, dan kan de hoofdboeker van de groep de seizoenkaarten op vak P verlengen mét gezinskorting.

Voldoet jouw groepssamenstelling komend seizoen niet meer aan de eisen van het gezinsvak, dan hoef je komend seizoen niet te verplaatsen naar een ander vak, maar kun je blijven zitten op vak P. Je krijgt dan voor het eerst dit seizoen de mogelijkheid om jouw eigen plaats op vak P te behouden, maar je profiteert dan niet meer van de gezinskorting.

Verlengen op gezinsvakken CC, DD, F, H, OO en PP
Wil jij als seizoenkaarthouder je seizoenkaart op een gezinsvak verlengen, dan is het goed om te weten dat alle gezinsseizoenkaarten aan de hoofdboeker gekoppeld zijn en tegelijkertijd (dus in één transactie) verlengd moeten worden. Bij het verlengen wordt namelijk gekeken naar de groepssamenstelling, waarbij een kind of jongere door maximaal twee volwassenen begeleid mag worden. Verleng dus alle seizoenkaarten (van het gehele gezin) in één keer. Het is niet noodzakelijk om direct met iDEAL voor het hele gezin te betalen.

Rail seatsvakken S en X
Hoewel er op dit moment geen staanplaatsen zijn in De Kuip, beleeft een deel van de supporters de thuiswedstrijden van Feyenoord bij voorkeur staand. Uit een enquête, die in december 2016 is verstuurd aan seizoenkaarthouders vanaf 15 jaar oud, is gebleken dat supporters op met name de vakken S en X een duidelijke voorkeur hebben om thuiswedstrijden van Feyenoord staand te volgen. Feyenoord komt aan deze wens tegemoet door met ingang van het seizoen 2017-2018 op deze vakken rail seats te plaatsen. Een rail seat is een klapstoel, die het mogelijk maakt dat een supporter op een veilige en comfortabele manier een wedstrijd staand kan volgen.

De prijzen van seizoenkaarten voor de vakken S en X blijven gelijk aan de seizoenkaartprijzen van de overige vakken op de gele zijde.

Mindervalide vakken
In De Kuip zijn meerdere vakken speciaal ingericht voor mindervalide supporters. Voor deze vakken kun je een seizoenkaart kopen. Op de vakken Y (YIN) en Z (ZIN) zijn zo’n honderd rolstoelplaatsen beschikbaar. Wil je een seizoenkaart kopen voor een mindervalide vak? Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Feyenoord Service & Tickets via 0900-1908 (€ 0,45 p/g).

Blindentribune
Supporters met een visuele handicap kunnen tijdens de thuiswedstrijden van Feyenoord gebruik maken van een plek op de blindentribune. Via een hoofdtelefoon kunnen zij met speciaal commentaar (verzorgd door Radio Rijnmond) de wedstrijd volgen. Wil je een seizoenkaart kopen voor de blindentribune? Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Feyenoord Service & Tickets via 0900-1908 (€ 0,45 p/g).

tres-sponsorbalk